จำหน่ายชุดข้าราชการและชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมายต่างๆ
ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้เปิดจำหน่ายชุดข้าราชการและชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมายต่างๆ สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถเข้ามาชมสินค้าได้ ณ ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ชั้น 2 อาคาร 39
หรือติดต่อ 095-0213737 สกาย