ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1
แก้วเก็บความเย็น

ข่าววันที่: 26 ม.ค. 2567
โพสโดย: สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 21 พ.ค. 2566
โพสโดย: สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี

ข่าววันที่: 05 เม.ย. 2566
โพสโดย: สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
อบรมท้องถิ่น ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 21 มี.ค. 2566
โพสโดย: สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
น้ำดื่ม nstru

ข่าววันที่: 01 ก.ค. 2567
โพสโดย: สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่าย เครื่องแบบข้าราชการและเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 07 มี.ค. 2565
โพสโดย: ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่ายชุดนักศึกษา

ข่าววันที่: 07 มี.ค. 2565
โพสโดย: ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้