เปิดจำหน่าย เข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เปิดจำหน่าย เข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 25 ตุลาคม 2564  
เผยแพร่
เปิดจำหน่าย เข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

🎉 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เปิดจำหน่าย เข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สามารสั่งซื้อได้ที่ เพจส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ หรือโทร 095-021-3737 สกาย

 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1939