จำหน่ายเสื้อยืดคอกลม เป็นสินค้าที่ระลึกครบรอบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จำหน่ายเสื้อยืดคอกลม เป็นสินค้าที่ระลึกครบรอบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 27 ตุลาคม 2564  
เผยแพร่
จำหน่ายเสื้อยืดคอกลม เป็นสินค้าที่ระลึกครบรอบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เปิดจำหน่ายเสื้อยืดคอกลม เป็นสินค้าที่ระลึกครบรอบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้หรือโทร 095-021-3737 สกาย

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1760