ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2565

วันที่: 19 ตุลาคม 2565  
เผยแพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2565

 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.  สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ (บทร.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยมี ผศ.ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี เป็นประธาน


         

                                            

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 64