สินค้าที่ระลึกครบรอบ 65 ปี
ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ได้จัดทำของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนี้
เข็มที่ระลึก 65ปี “เข็มติดหน้าอกเสื้อ ทั้ง สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เข็มติดเน็กไท สุภาพบุรุษ แก้วน้ำ เสื้อทั้งแบบ คอกลมและคอปก
อาจารย์ นศ. เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทุกท่าน สามารถสั่งซื้อได้ที่
เพจส่วนงานบริหารทรัพย์สิน และจัดหารายได้
เบอร์โทร….หรือ…ติดต่อสอบถามที่
0612469926 อ.จารุวรรณี ไชยพรรณ(อ.เปิ้ล)
0950213737(สกาย)