ติดต่อเรา
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
การติดต่อ:

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ อาคาร 39 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

80280

โทรศัพท์: 075-845515 กด 2
Facebook: ส่วนงานบริหารทรัพย์สินเเละจัดหารายได้