จำหน่ายชุดนักศึกษา
ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ จำหน่ายชุดนักศึกษา ด้วยนะ ??
นักศึกษาคนใดสนใจไม่ว่าจะเป็น
-เสื้อนักศึกษาผู้ชาย
-เสื้อนักศึกษาผู้หญิง
-กางเกงนักศึกษาผู้ชาย
-กระโปงนักศึกษาผู้หญิง
-รองเท้านักศึกษาผู้หญิง
-รองเท้านักศึกษาผู้ชาย
 
 
?สามารถติดต่อได้ทางเพจสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ อาคาร 39 ชั้น 2