ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 19 ต.ค. 2565
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 18 เม.ย. 2565
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่ายชุดข้าราชการและชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมายต่างๆ
วันที่ : 18 เม.ย. 2565
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่ายชุดนักศึกษา
วันที่ : 07 มี.ค. 2565
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่าย ชุด/เครื่องแบบข้าราชการและเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30 พ.ย. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
จำหน่ายเสื้อยืดคอกลม เป็นสินค้าที่ระลึกครบรอบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่าย เข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่ายแก้วน้ำที่ระลึกครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 25 ต.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดตัวเสื้อคอปก ครบรอบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 14 ก.ย. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 31 ส.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการขอเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 20 ส.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 05 ส.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ตรวจสอบวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องพัก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 29 ก.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดให้บริการแล้ว มินิมาร์ทใต้แฟลตบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มรภ.นศ. ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 13 มิ.ย. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ (บทร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 09 มิ.ย. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมบุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี 1/2564
วันที่ : 29 พ.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ปฏิทินการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ วันที่ 17-31 พ.ค.64
วันที่ : 21 พ.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงแรมหลังใหม่
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการ (บทร.) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

[1] 2