ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการขอเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการขอเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 20 สิงหาคม 2564  
เผยแพร่
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการขอเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                
                
                
 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการขอเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1936