จัดอบรมการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น

จัดอบรมการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่: 24 กรกฎาคม 2566  
เผยแพร่
จัดอบรมการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น

            จัดอบรมหลักสูตร "การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย และการนำเสนอผลงานการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล"
            ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1938