ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 16 สิงหาคม 2566  
เผยแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันนี้ (16 ส.ค. 2566 )
.
?ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าพบปะพูดคุยกับผู้เข้าอบรมโครงการ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง กฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจรวมถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อปท.
.
ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2566 โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
  
         

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1948