อบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร

อบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร

วันที่: 11 กันยายน 2566  
เผยแพร่
อบรมหลักสูตร

             จัดอบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพการพูดเพื่อการนำเสนอแนวคิด การพูดในที่สาธารณะ ทักษะทางสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ"
              ?วันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1942