ข่าวกิจกรรม

เปิดจำหน่ายชุดข้าราชการและชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมายต่างๆ

วันที่: 18 เมษายน 2565  
🎉ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้เปิดจำหน่ายชุดข้าราชการและชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมายต่างๆ สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถเข้ามาชมสินค้าได้ ณ ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ชั้น 2 อาคาร 39
หรือติดต่อ 095-0213737 สกาย
 

 
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 1836